Loading...
Surabaya, Indonesia
Bali, Indonesia
08 June 2020, Mon
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid travel document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. Please refer to Indonesia government policy for more detail (click here).
Bali, Indonesia
Surabaya, Indonesia
09 June 2020, Tue

Surabaya, Indonesia to Bali, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PO Tiara Mas 16:30:00 18:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 150,000.00
AKAS MILA SEJAHTERA 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 170,000.00
Puspasari 14:00:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
PO Sarika Express 16:30:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
PO SETIAWAN (MADURA) 14:45:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
PO Menggala 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Bali Purnama 99 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Ladju Trans 15:30:00 15:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Bali Mandiri 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Travel Jawa Bali 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Farel Trans 15:00:00 15:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
Orin Travel & Car Rental 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 210,000.00
PO Wisata Komodo 14:00:00 17:00:00 - Sun Mon Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
ADHI TRANS 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 220,000.00
Adam Trans 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Arjuna Travel 09:00:00 10:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Sinar Bali 99 17:00:00 17:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 230,000.00
Bali Jaya Trans Tour and Travel 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 235,000.00
PO Gunung Harta 15:30:00 16:30:00 - Sun Mon Wed Thu Fri Sat IDR 240,000.00
PO Langsung Indah 11:30:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
Masykur Travel 18:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 250,000.00
INDO TRANS shuttle 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 260,000.00
Bali Pusaka Travel 16:45:00 16:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 280,000.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.