Loading...
Terengganu, Malaysia
Bandar Tun Razak, Pahang, Malaysia
20 February 2020, Thu
Bandar Tun Razak, Pahang, Malaysia
Terengganu, Malaysia
21 February 2020, Fri
Terengganu, Malaysia to Bandar Tun Razak, Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
335 KM
Average Travelling Time:
04h16m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
90
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.