Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Yangon, Myanmar to Taung Gyi, Myanmar Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Taung Pyar Tan 19:00:00 19:00:00 12h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,000.00
JJ Express 18:01:00 18:30:00 05h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 12,800.00
Shwe Mandalar 19:00:00 19:00:00 12h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 13,500.00
New Mandalar Htun 18:00:00 18:00:00 12h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 15,000.00
Lumbini Express 08:01:00 18:01:00 12h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MMK 18,000.00
Yangon, Myanmar to Taung Gyi, Myanmar Trip Information
Distance:
645 KM
Average Travelling Time:
13h23m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
232
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.