Loading...

Asia Star Express Sdn Bhd

Thành lập vào tháng 10 năm 2010, Asia Star có tầm nhìn hướng đến vị trí dẫn đầu trong ngành vận tải bằng cách phát triển sự chuyên nghiệp trong việc điều hành dịch vụ xe khách phân khúc cao cấp. Asis Star cung cấp xe khách đến Miri, Kuching, Sibu, Bintulu. 

Asia Star luôn muốn nhận được sự tin tưởng của cộng đồng và khách hàng đối với dịch vụ của mình, cũng như nhấn mạnh vào việc xây dựng sự công bằng xã hội. 

Office Location

Location Address Tel Fax
Malaysia-HQ Lot 465, 8th Mile, Jalan Kota Samarahan, 94300 Kuching, Malaysia. 082-411 111|082-610 111 082 - 610 222
Kuching Lot 2922 & 2923, 3 1/2 Mile, Jalan Datuk Tawi Sli, 93250, Kuching. 082 - 456 999 082 - 577 305
Sibu S/L 71, No 16, Ground Floor, Lorong Pahlawan 7, 96000, Sibu. 084 - 311 323 084 - 311 323
Sibu Counter No 10, Sibu New Bus Terminal, Jalan Pahlawan, 96000, Sibu. 084 - 344 999 084 - 331 291
Serian No 109, Serian Bazaar, 94700, Serian. 082 - 874 999 082 - 874 663
Pontianak No 165, Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat, 78117, Indonesia. 0062561 - 765018 0062561 - 765018
Bintulu Counter No 1, Bintulu Express Bus Terminal, Jalan Medan Jaya, 97000, Bintulu. 086 - 314 999|086 - 339 821 086 - 316 727
Sarikei Counter No 2, Sarikei Express Bus Terminal, Jalan Nyelong By Pass, 96100, Sarikei. 084 - 654 999 084 - 656 030
Miri Lot 335, Block 8, MCLD, Jalan Lilium 2, Padang Kerbau, 98000, Miri. 085 - 421 318 085 - 416 339
Miri Counter No 7, Miri Express Bus Terminal, Pujut Corner, Jalan Padang Kerbau, 98000, Miri. 085 - 414 999 085 - 434 319
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.