Loading...

Budsarakam Tour Bus Services

999 buildings Bus Terminal on Kamphaeng Phet 2 Road, Chatuchak, Bangkok 10900.
Tel: 02-537-9007 | 02-537-8462
Fax:

Budsarakam Tour Bus Schedule

Chiang Mai to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Phrae to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Rong Kwang to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Phrae Bus Terminal to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Bangkok to Chiang Mai First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) Select Date
Bangkok to Phrae First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Rong Kwang Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Phrae Bus Terminal Select Date
Bangkok to Chiang Rai First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Maesai Bus Terminal Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Mae Chan Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Chiang Rai Bus Terminal 2 Select Date
Bangkok to Nan First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Nan Bus Terminal Select Date
Bangkok to Yasothon First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Pa Tio Select Date
Bangkok to Nong Khai First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Nong Khai Bus Terminal Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Sangkhom Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Tha Bo Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Si Chiang Mai Select Date
Bangkok to Nong Bua Lam Phu First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Nong Bua Lam Phu Bus Terminal Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Kut Din Chi Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Ban Na Phue Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Na Kham Hai Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Na Klang Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Na Dan Select Date
Bangkok to Amnat Charoen First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Amnat Charoen Bus Terminal Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Pathum Ratchawongsa Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Nongphue Select Date
Bangkok to Udon Thani First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Udon Thani Bus Terminal Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Sang Khom Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Nam Som Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Na Yung Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Ban Nam Suai Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Nong Song Hong Intersection Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Sam Liam Intersection Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Ban Phu Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Ban Klang Yai Select Date
Bangkok to Ubon Ratchathani First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Ban Kanpalan Select Date
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Khemarat Select Date
Chiang Rai to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Maesai Bus Terminal to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Chiang Rai Bus Terminal 2 to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Nan to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Wiang Sa to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Nan Bus Terminal to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Nong Khai to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Nong Khai Bus Terminal to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Si Chiang Mai to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Tha Bo to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Nong Bua Lam Phu to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Nong Bua Lam Phu Bus Terminal to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Amnat Charoen to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Nongphue to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Udon Thani to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Nam Som to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Ban Phu to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Udon Thani Bus Terminal to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Sam Liam section to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Na Yung to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Ubon Ratchathani to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Pak Saeng to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Ban Bok to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Ban Saingam to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Khemarat to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Ban Khan Phalan to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.