Loading...

Head Office

Lot 832, Shang Garden, Pujut Road, 98000 Miri, Sarawak.
Tel: +6085 433 898|+6019 884 2681|+6013 836 2681
Fax: +6085 422 698

Miri
Tel: +6019 884 2681|+6013 836 2681
Fax:

Bintulu
Tel: +6019 889 1862
Fax:

Sibu
Tel: +6019 825 1862
Fax:

Freesia Sdn Bhd Bus Schedule

Sarawak to Sarawak First Bus Last Bus Fare
Miri to Sibu Select Date
Miri to Bintulu Select Date
Bintulu to Sarikei Select Date
Bintulu to Sibu Select Date
Bintulu to Kuching Select Date
Bintulu to Miri Select Date
Sibu to Miri Select Date
Sibu to Sarikei Select Date
Sibu to Kuching Select Date
Sibu to Bintulu Select Date
Kuching to Sibu Select Date
Kuching to Sarikei Select Date
Kuching to Miri Select Date
Kuching to Bintulu Select Date
Sarikei to Sibu Select Date
Sarikei to Kuching Select Date
Sarikei to Miri Select Date
Sarikei to Bintulu Select Date
Miri to Sarikei Select Date
Miri to Kuching Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.