Loading...

Kingdom Tour

8 Moo 7. Samo. Muang Phitsanulok. 65000.
Tel: 055-986181
Fax: 055-986185

Kingdom Tour Bus Schedule

Chiang Rai to Phitsanulok First Bus Last Bus Fare
Chiang Rai Bus Terminal 2 to Phitsanulok Bus Terminal Select Date
Phayao to Phitsanulok First Bus Last Bus Fare
Phayao University to Phitsanulok Bus Terminal Select Date
Phayao Bus Terminal to Phitsanulok Bus Terminal Select Date
Phitsanulok to Chiang Rai First Bus Last Bus Fare
Phitsanulok Bus Terminal to Chiang Rai Bus Terminal 2 Select Date
Phitsanulok to Phayao First Bus Last Bus Fare
Phitsanulok Bus Terminal to Phayao University Select Date
Phitsanulok Bus Terminal to Phayao Bus Terminal Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.