Loading...

KKKL Sdn Bhd

Office Location

Location Address Tel Fax
Kuala Lumpur The 5 Elements Hotel, No. 243, Jalan Sultan (Chinatown), 50000 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia. +6017 397 6099
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.