Loading...

Kulim First Travel

Kulim

11, Lorong Satu, Taman Kemuning, 09060 Kulim, Kedah.
Tel: +604-491 1888
Fax: +604-490 0418

Bukit Mertajam

No.12G & 14G, Lorong Usahaniaga 1, Taman Usahaniaga, 14000 Bukit Mertajam, Penang.
Tel: +604-539 8899
Fax: +604-538 6688

Kulim First Travel Bus Schedule

Genting Highlands to Penang First Bus Last Bus Fare
Awana Bus Terminal to Machang Bubok (Wonderful Bus Stop) Select Date
Awana Bus Terminal to Kampung Baru Bus Stop Select Date
Awana Bus Terminal to Bukit Mertajam Select Date
Awana Bus Terminal to Sungai Nibong - Petron Select Date
Awana Bus Terminal to St Anne Bus Stop Select Date
Awana Bus Terminal to Jawi Toll Select Date
Awana Bus Terminal to Juru Rehat Select Date
Awana Bus Terminal to Chai Leng Park - Caltex Select Date
Awana Bus Terminal to PEN - Prangin Mall Select Date
Awana Bus Terminal to Jelutong - Shell Select Date
Awana Bus Terminal to Tambun Toll Select Date
Genting Highlands to Kedah First Bus Last Bus Fare
Awana Bus Terminal to Kulim Select Date
Penang to Genting Highlands First Bus Last Bus Fare
Bukit Mertajam to Awana Bus Terminal Select Date
Machang Bubok (Wonderful Bus Stop) to Awana Bus Terminal Select Date
Kampung Baru Bus Stop to Awana Bus Terminal Select Date
Chai Leng Park - Caltex to Awana Bus Terminal Select Date
PEN - Prangin Mall to Awana Bus Terminal Select Date
Jelutong - Shell to Awana Bus Terminal Select Date
Tambun Toll to Awana Bus Terminal Select Date
Sungai Nibong - Petron to Awana Bus Terminal Select Date
St Anne Bus Stop to Awana Bus Terminal Select Date
Jawi Toll to Awana Bus Terminal Select Date
Juru Rehat to Awana Bus Terminal Select Date
Perak to Penang First Bus Last Bus Fare
Tanjung Malim to Chai Leng Park - Caltex Select Date
Tanjung Malim to PEN - Prangin Mall Select Date
Tanjung Malim to Jelutong - Shell Select Date
Tanjung Malim to Tambun Toll Select Date
Tanjung Malim to Machang Bubok (Wonderful Bus Stop) Select Date
Tanjung Malim to Kampung Baru Bus Stop Select Date
Tanjung Malim to Bukit Mertajam Select Date
Tanjung Malim to Sungai Nibong - Petron Select Date
Tanjung Malim to St Anne Bus Stop Select Date
Tanjung Malim to Jawi Toll Select Date
Tanjung Malim to Juru Rehat Select Date
Perak to Kedah First Bus Last Bus Fare
Tanjung Malim to Kulim Select Date
Kedah to Genting Highlands First Bus Last Bus Fare
Kulim to Awana Bus Terminal Select Date
Pahang to Penang First Bus Last Bus Fare
Gohtong Jaya to Machang Bubok (Wonderful Bus Stop) Select Date
Gohtong Jaya to Kampung Baru Bus Stop Select Date
Gohtong Jaya to Bukit Mertajam Select Date
Gohtong Jaya to Sungai Nibong - Petron Select Date
Gohtong Jaya to St Anne Bus Stop Select Date
Gohtong Jaya to Jawi Toll Select Date
Gohtong Jaya to Juru Rehat Select Date
Gohtong Jaya to Chai Leng Park - Caltex Select Date
Gohtong Jaya to PEN - Prangin Mall Select Date
Gohtong Jaya to Jelutong - Shell Select Date
Gohtong Jaya to Tambun Toll Select Date
Pahang to Kedah First Bus Last Bus Fare
Gohtong Jaya to Kulim Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.