Loading...

-

Jl Raya Bekasi Timur KM 17, Klender-Jakarta Timur 13250
Tel: (021) 5316 0440
Fax:

Laju Prima Jakarta Bus Schedule

Tangerang to Semarang First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Terminal Mangkang Select Date
Tangerang to Salatiga First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Agen Salatiga Select Date
Tangerang to Sragen First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Terminal Pilangsari Sragen Select Date
Tangerang to Ponorogo First Bus Last Bus Fare
Cikokol to Terminal Seloaji Select Date
Biro Perjalanan Agung Indah to Kota Ponorogo Select Date
Tangerang to Magetan First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Agen Magetan Select Date
Tangerang to Boyolali First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Terminal Boyolali Select Date
Tangerang to Wonogiri First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Terminal Wonogiri Select Date
Biro Perjalanan Agung Indah to Agen Purwantoro Select Date
Biro Perjalanan Agung Indah to Agen Ngadirojo Select Date
Tangerang to Ngawi First Bus Last Bus Fare
Cikokol to Terminal Ngawi/Kertonegoro Select Date
Biro Perjalanan Agung Indah to Terminal Ngawi/Kertonegoro Select Date
Tangerang to Madiun First Bus Last Bus Fare
Cikokol to Terminal Purbaya Select Date
Biro Perjalanan Agung Indah to Agen Madiun Select Date
Tangerang to Magetan-Maospati First Bus Last Bus Fare
Cikokol to Terminal Maospati Select Date
Biro Perjalanan Agung Indah to Terminal Maospati Select Date
Tangerang to Semarang-Ungaran First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Kota Ungaran Select Date
Tangerang to Solo / Surakarta First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Terminal Tirtonadi Select Date
Tangerang to Sukoharjo-Kartosuro First Bus Last Bus Fare
Biro Perjalanan Agung Indah to Terminal Kartasura Select Date
Jakarta Barat to Palembang First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Karya jaya Select Date
Jembatan Baru to Terminal Karya jaya Select Date
Jakarta Barat to Magelang First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Tidar/Magelang Select Date
Terminal Grogol to Terminal Secang Select Date
Jakarta Barat to Jambi First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Alam Berajo Select Date
Jembatan Baru to Terminal Alam Berajo Select Date
Jakarta Barat to Sragen First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Pilangsari Sragen Select Date
Jakarta Barat to Ponorogo First Bus Last Bus Fare
Jembatan Baru to Terminal Seloaji Select Date
Terminal Grogol to Terminal Ponorogo Select Date
Jakarta Barat to Kendal First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Sukorejo Select Date
Terminal Grogol to Terminal Weleri Select Date
Jakarta Barat to Magetan First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Magetan Select Date
Jakarta Barat to Ngawi First Bus Last Bus Fare
Jembatan Baru to Terminal Ngawi/Kertonegoro Select Date
Terminal Grogol to Terminal Ngawi Select Date
Jakarta Barat to Klaten First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Terpadu Buntalan Select Date
Jakarta Barat to Bandar Lampung First Bus Last Bus Fare
Jembatan Baru to Terminal Rajabasa Select Date
Jakarta Barat to Sleman First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Prambanan Select Date
Terminal Grogol to Terminal Jombor Select Date
Jakarta Barat to Magelang-Muntilan First Bus Last Bus Fare
Terminal Grogol to Terminal Drs Prajitno Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.