Loading...

Lignite Tour North Bus Services

999/12 Moo. Kamphaeng Phet 2 Road, Chatuchak, Bangkok 10900.
Tel: 02-9362474
Fax: 02-9362474

Lignite Tour (North) Bus Schedule

Chiang Mai to Bangkok First Bus Last Bus Fare
Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) to Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) Select Date
Bangkok to Chiang Mai First Bus Last Bus Fare
Bangkok Bus Terminal (Chatuchak) to Chiang Mai Bus Terminal 2 (Arcade) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.