Loading...

Lucky Express Office

30 Chee Uthit Rd, Hatyai, Songkhla, 90110 Thailand
Tel: +082-8207755 (KAI) / +074-237325 / +074-220694 / +089-0563551 / +6016-562 7222 (BOY)
Fax: -

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.