Loading...

Mata Air Ekspres Bus Schedule

Terengganu to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Dungun to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kuala Terengganu to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kuala Berang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Terengganu to Perak First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to Tanjung Malim Select Date
Kuala Berang to Tanjung Malim Select Date
Dungun to Tanjung Malim Select Date
Terengganu to Selangor First Bus Last Bus Fare
Kuala Berang to Klang Sentral Select Date
Kuala Terengganu to Klang Sentral Select Date
Dungun to Klang Sentral Select Date
Terengganu to Pahang First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to Kuantan (Terminal Sentral) Select Date
Kuala Berang to Kuantan (Terminal Sentral) Select Date
Terengganu to Terengganu First Bus Last Bus Fare
Kuala Terengganu to Kemaman Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.