Loading...

Singapore

Nice Executive Lounge, 7500A The Plaza, Beach Road, B1-307/8/9 Singapore. (Adjacent to 7eleven and behind Park Royal Hotel)
Tel: +65 62389825
Fax: +65 62389826

Old Raiway Station

KUALA LUMPUR; Mezanine Floor, Jalan Sultan Hishamuddin, 50050 Kuala Lumpur
Tel: +603-22601185
Fax: +603-22722357

KL Sentral

KUALA LUMPUR; KL City Air Terminal Departure Hall, Counter 9 & 10 Level 1, 50470 KL Sentral
Tel: +603-22736473
Fax:

Terminal Bersepadu Selatan

KUALA LUMPUR; Level3, Jalan Terminal Selatan, 57100 Kuala Lumpur
Tel: +603-90512000
Fax:

Terminal Bas Tun Razak

KUALA LUMPUR; Counter Ticket No1, Jalan Pudu, 55100 Kuala Lumpur
Tel: +6013-2559277
Fax:

Terminal Bas Ekspress Sungai Nibong

PENANG; Counter 9 & 10 Jalan Sultan Azlan Shah, 11700 Sungai Nibong, Pulau Pinang
Tel: +604-6569102
Fax:

Penang Semasa Sentral

PENANG; Counter 15, Jalan Pantai, 12000 Butterworth, Pulau Pinang
Tel: +604-33334343
Fax:

Nice Executive Coach Bus Schedule

Kuala Lumpur to Penang First Bus Last Bus Fare
KL Sentral to Sungai Nibong Select Date
Terminal KTM to Sungai Nibong Select Date
Kuala Lumpur to Kedah First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Alor Setar Select Date
Terminal KTM to Alor Setar Select Date
Kuala Lumpur to Perlis First Bus Last Bus Fare
Terminal KTM to Kangar Select Date
Terminal KTM to Kuala Perlis Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kangar Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuala Perlis Select Date
Penang to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Sungai Nibong to Terminal KTM Select Date
Sungai Nibong to KL Sentral Select Date
Johor to Selangor First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Putrajaya Sentral Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to Puchong Tesco Select Date
Selangor to Johor First Bus Last Bus Fare
Puchong Tesco to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Putrajaya Sentral to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Putrajaya Sentral to Alor Setar Select Date
Puchong Tesco to Alor Setar Select Date
Selangor to Perlis First Bus Last Bus Fare
Puchong Tesco to Kuala Perlis Select Date
Puchong Tesco to Kangar Select Date
Putrajaya Sentral to Kangar Select Date
Putrajaya Sentral to Kuala Perlis Select Date
Kedah to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Terminal KTM Select Date
Alor Setar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Puchong Tesco Select Date
Alor Setar to Putrajaya Sentral Select Date
Perlis to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuala Perlis to Terminal KTM Select Date
Kuala Perlis to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kangar to Terminal KTM Select Date
Kangar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Perlis to Selangor First Bus Last Bus Fare
Kangar to Putrajaya Sentral Select Date
Kangar to Puchong Tesco Select Date
Kuala Perlis to Putrajaya Sentral Select Date
Kuala Perlis to Puchong Tesco Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.