Loading...

Lot 1B Shoplex at Mont Kiara, Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur
Tel: +603 6201 1539
Fax:

400 Balestier Road, Balestier Plaza, #01-08, Singapore 329802
Tel: 1800 6397 739
Fax:

Odyssey Travel Sdn Bhd Bus Schedule

Malacca to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Melaka Sentral to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kuala Lumpur to Malacca First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Melaka Sentral Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.