Loading...

PSG Cityline Bus Service

Emergency Contacts


Tel: +65 8250 4729, +65 9104 0003, +6012 701 2649, +6011 6126 8349
Fax:

PSG CITYLINE 1 GROUP Bus Schedule

Malacca to Singapore First Bus Last Bus Fare
Malacca (Holiday Inn Hotel) to Lavender MRT Select Date
Hatten Hotel Malacca to Lavender MRT Select Date
Malacca (Holiday Inn Hotel) to Bugis MRT Exit D Select Date
Malacca (Holiday Inn Hotel) to Big Box (Jurong East) Select Date
Hatten Hotel Malacca to Big Box (Jurong East) Select Date
Hatten Hotel Malacca to Bugis MRT Exit D Select Date
Hatten Hotel Malacca to Golden Mile Complex Select Date
Malacca (Holiday Inn Hotel) to Golden Mile Complex Select Date
Kuala Lumpur to Singapore First Bus Last Bus Fare
Berjaya Times Square to Big Box (Jurong East) Select Date
KL Sentral to Big Box (Jurong East) Select Date
Berjaya Times Square to Golden Mile Complex Select Date
KL Sentral to Golden Mile Complex Select Date
KL Sentral to Lavender MRT Select Date
Berjaya Times Square to Lavender MRT Select Date
Singapore to Malacca First Bus Last Bus Fare
Big Box (Jurong East) to Alor Gajah Toll Select Date
Golden Mile Complex to Alor Gajah Toll Select Date
Singapore to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Golden Mile Complex to Hotels in KL Select Date
Big Box (Jurong East) to Hotels in KL Select Date
Golden Mile Complex to Berjaya Times Square Select Date
Big Box (Jurong East) to Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) Select Date
Big Box (Jurong East) to Berjaya Times Square Select Date
Golden Mile Complex to KL Sentral Select Date
Golden Mile Complex to Petronas Petrol Station (After Sungai Besi Toll) Select Date
Big Box (Jurong East) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Big Box (Jurong East) to KL Sentral Select Date
Golden Mile Complex to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Singapore to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Big Box (Jurong East) to Seremban Select Date
Golden Mile Complex to Seremban Select Date
Negeri Sembilan to Singapore First Bus Last Bus Fare
Seremban to Lavender MRT Select Date
Seremban to Golden Mile Complex Select Date
Seremban to Big Box (Jurong East) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.