Loading...

Rimba Jaya Travel Office

Desa Wedelan RT01/RW01, Kec.Bangsri, Kab.Jepara, Indonesia
Tel:
Fax:

RIMBA RAYA TRAVEL Bus Schedule

Jepara to Semarang First Bus Last Bus Fare
Dermaga Pelabuhan Kartini to Stasiun Semarang Poncol Select Date
Bangsri to Stasiun Semarang Poncol Select Date
Jepara Kota to Stasiun Semarang Poncol Select Date
Dermaga Pelabuhan Kartini to Kota Semarang Select Date
Bangsri to Kota Semarang Select Date
Jepara Kota to Kota Semarang Select Date
Dermaga Pelabuhan Kartini to Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Select Date
Jepara Kota to Terminal Baru Bandara Ahmad Yani Select Date
Dermaga Pelabuhan Kartini to Stasiun Semarang Tawang Select Date
Bangsri to Stasiun Semarang Tawang Select Date
Jepara Kota to Stasiun Semarang Tawang Select Date
Semarang to Jepara First Bus Last Bus Fare
Kota Semarang to Bangsri Select Date
Terminal Baru Bandara Ahmad Yani to Bangsri Select Date
Kota Semarang to Jepara Kota Select Date
Terminal Baru Bandara Ahmad Yani to Jepara Kota Select Date
Kota Semarang to Dermaga Pelabuhan Kartini Select Date
Terminal Baru Bandara Ahmad Yani to Dermaga Pelabuhan Kartini Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.