Loading...

Salam Bumimas Express Bus Schedule

Sabah to Sabah First Bus Last Bus Fare
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Sapulut Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Maliau Basin Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Ranau Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Telupid Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Lahad Datu Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Kundasang Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Nabawan Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Kalabakan Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Kimanis Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Tawau (Terminal Bus Sri Indah) Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Beluran Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Kunak Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Jalan Checkpoint Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Keningau Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Inanam) to Sook Select Date
Sandakan to Kudat Select Date
Sandakan to Sugut Select Date
Sandakan to Paitan Select Date
Sandakan to Pitas Select Date
Sandakan to Pamol Select Date
Sandakan to Kota Kinabalu (Terminal Inanam) Select Date
Sandakan to Kota Marudu Select Date
Sandakan to Ranau Select Date
Sandakan to Telupid Select Date
Sandakan to Kundasang Select Date
Sandakan to Beluran Select Date
Sandakan to Jalan Checkpoint Select Date
Lahad Datu to Kota Kinabalu (Terminal Inanam) Select Date
Lahad Datu to Ranau Select Date
Lahad Datu to Telupid Select Date
Lahad Datu to Kundasang Select Date
Lahad Datu to Tawau (Terminal Bus Sri Indah) Select Date
Lahad Datu to Beluran Select Date
Lahad Datu to Kinabatangan Select Date
Lahad Datu to Kunak Select Date
Lahad Datu to Jalan Checkpoint Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Sapulut Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Maliau Basin Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Kota Kinabalu (Terminal Inanam) Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Ranau Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Telupid Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Lahad Datu Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Keningau Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Sook Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Nabawan Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Tibaw Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Kalabakan Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Kimanis Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Kundasang Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Beluran Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Kinabatangan Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Kunak Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Papar Select Date
Tawau (Terminal Bus Sri Indah) to Jalan Checkpoint Select Date
Keningau to Sapulut Select Date
Keningau to Maliau Basin Select Date
Keningau to Kota Kinabalu (Terminal Inanam) Select Date
Keningau to Tawau (Terminal Bus Sri Indah) Select Date
Keningau to Papar Select Date
Keningau to Sook Select Date
Keningau to Nabawan Select Date
Keningau to Kalabakan Select Date
Keningau to Kimanis Select Date
Keningau to Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) to Sapulut Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) to Maliau Basin Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) to Tawau (Terminal Bus Sri Indah) Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) to Keningau Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) to Sook Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) to Nabawan Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) to Kalabakan Select Date
Kota Kinabalu (Terminal Bas Bandaran) to Kimanis Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.