Loading...

Danish Trans Klang

Danish Trans (M) Sdn Bhd (f.k.a. Seni Budaya Sdn Bhd) is now one of the Malaysia's most popular long distance bus transportation companies.

They provide customers with the safest, fastest and most comfortable long journey bus transportation service throughout all major cities in Peninsular Malaysia and Singapore.

Terminal Bas Express Klang, Persiaran Klang Sentral (1) Bukit Raja.
Tel: +603 5541 6966|+603 3343 6966
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.