Loading...

Supernice Grassland Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Super Nice Grassland (HQ) 5005, Jalan New Ferry, 12100 Butterworth, Penang. 04-3312966 04-3232966
Butterworth Branch No.6, Jalan Pantai, 12000 Butterworth, Penang. 04-3325815, 04-3232116, 04-3316359
Sungai Petani Branch K-6, Perhentian Bas Ekspress, Jalan Kuala Ketil,08000 Sungai Petani, Kedah. 04-4233028, 016-4178966
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.