Loading...

Viengchaleune Road Transport Bus Service

Viengchaleune Road Transport Office

Ban Naluang, Luang Prabang City, Luang Prabang, Laos
Tel: +85620 2221 5555 / +85620 9946 4688
Fax:

Viengchaleune Road Transport Company Bus Schedule

Vientiane Capital to Luang prabang First Bus Last Bus Fare
Northern Bus Terminal (Dong Nathong) to Southern Bus Terminal LPB Select Date
Luang prabang to Vientiane Capital First Bus Last Bus Fare
Southern Bus Terminal LPB to Northern Bus Terminal (Dong Nathong) Select Date
Luang prabang to Vientiane City First Bus Last Bus Fare
Southern Bus Terminal LPB to Public Bus station Select Date
Luang prabang to Phonsavan First Bus Last Bus Fare
Southern Bus Terminal LPB to Xayphasouk Bus Station Select Date
Luang prabang to Sainyabuli First Bus Last Bus Fare
Southern Bus Terminal LPB to Kenthao Select Date
Southern Bus Terminal LPB to Northern Bus Station xayaboury Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.