Loading...

Denpasar (BALI)

Jl. Pidada X No.2 Denpasar. Terminal Ubung
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Surabaya (Jawa Timur)

Jl. Perak Barat no.273
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Surabaya (Jawa Timur)

Jl. Makam Peneleh no.47
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Solo (Jawa Tengah)

Jl. Ki Hajar Dewantoro D7
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Solo (Jawa Tengah)

Jl. Setia Budi no.15
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Yogyakarta

Jl. Raya Janti 88B
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Yogyakarta

Jl. Sosrowijayan no.46
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Yogyakarta

Term. Giwangan Lt.2 Blok E5
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Yogyakarta

Terminal Jombor Kios Carlo Sisi Utara.
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Purwokerto (Jawa Tengah)

Terminal Purwokerto Kios E1 (Julia Tour) Telp.
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Purwodadi (Jawa Tengah)

Jl. Gajah Mada no.58
Tel: (021) 5316 0440
Fax: -

Wisata Komodo Bus Schedule

Purwokerto to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Purwokerto to Terminal Mengwi Select Date
Terminal Purwokerto to Kantor Wisata Komodo Denpasar Select Date
Surabaya to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Purabaya/Bungurasih to Kantor Wisata Komodo Denpasar Select Date
Agen Peneleh to Kantor Wisata Komodo Denpasar Select Date
Kantor PO. Wisata Komodo to Kantor Wisata Komodo Denpasar Select Date
Kantor PO. Wisata Komodo to Terminal Mengwi Select Date
Terminal Purabaya/Bungurasih to Terminal Mengwi Select Date
Agen Peneleh to Terminal Mengwi Select Date
Bali-Denpasar to Purwokerto First Bus Last Bus Fare
Terminal Mengwi to Terminal Purwokerto Select Date
Kantor Wisata Komodo Denpasar to Terminal Purwokerto Select Date
Bali-Denpasar to Surabaya First Bus Last Bus Fare
Kantor Wisata Komodo Denpasar to Agen Peneleh Select Date
Terminal Mengwi to Terminal Purabaya/Bungurasih Select Date
Terminal Mengwi to Kantor PO. Wisata Komodo Select Date
Kantor Wisata Komodo Denpasar to Kantor PO. Wisata Komodo Select Date
Kantor Wisata Komodo Denpasar to Terminal Purabaya/Bungurasih Select Date
Terminal Mengwi to Agen Peneleh Select Date
Bali-Denpasar to Solo / Surakarta First Bus Last Bus Fare
Terminal Mengwi to Terminal Tirtonadi Select Date
Kantor Wisata Komodo Denpasar to Terminal Tirtonadi Select Date
Bali-Denpasar to Yogyakarta First Bus Last Bus Fare
Terminal Mengwi to Garasi Yogyakarta Select Date
Kantor Wisata Komodo Denpasar to Garasi Yogyakarta Select Date
Solo / Surakarta to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Terminal Tirtonadi to Terminal Mengwi Select Date
Terminal Tirtonadi to Kantor Wisata Komodo Denpasar Select Date
Yogyakarta to Bali-Denpasar First Bus Last Bus Fare
Garasi Yogyakarta to Terminal Mengwi Select Date
Garasi Yogyakarta to Kantor Wisata Komodo Denpasar Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.