Loading...

PO. Wisata Komodo

Office Location

Location Address Tel Fax
Denpasar (BALI) Jl. Pidada X No.2 Denpasar. Terminal Ubung (021) 5316 0440 -
Surabaya (Jawa Timur) Jl. Perak Barat no.273 (021) 5316 0440 -
Surabaya (Jawa Timur) Jl. Makam Peneleh no.47 (021) 5316 0440 -
Solo (Jawa Tengah) Jl. Ki Hajar Dewantoro D7 (021) 5316 0440 -
Solo (Jawa Tengah) Jl. Setia Budi no.15 (021) 5316 0440 -
Yogyakarta Jl. Raya Janti 88B (021) 5316 0440 -
Yogyakarta Jl. Sosrowijayan no.46 (021) 5316 0440 -
Yogyakarta Term. Giwangan Lt.2 Blok E5 (021) 5316 0440 -
Yogyakarta Terminal Jombor Kios Carlo Sisi Utara. (021) 5316 0440 -
Purwokerto (Jawa Tengah) Terminal Purwokerto Kios E1 (Julia Tour) Telp. (021) 5316 0440 -
Purwodadi (Jawa Tengah) Jl. Gajah Mada no.58 (021) 5316 0440 -
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.