Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Notice!

  • The Singapore Land Authority (SLA) is conducting maintenance and repair works on St John’s Island. To facilitate the works, parts of St John’s Island, including the holiday campsites and the lagoon will be closed to the public.
  • The beach and lagoon on Lazarus Island are still open to the public and accessible via the causeway from St John’s Island. Improvement works will be completed by the end of this year.
  • Kusu Island is still open and will not be affected by this.
  • For more details, kindly contact SLA @ 1800 323 9829 for clarifications.
Cầu cảng Marina South, Singapore, Singapore
Đảo St John's, Singapore, Singapore
26 March 2019, Tue
Đảo St John's, Singapore, Singapore
Cầu cảng Marina South, Singapore, Singapore
27 March 2019, Wed
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.