Loading...
× 8% off all bus tickets! Use code: TRAVELBUS during checkout. T&C apply

Shwe Keinnery Express Ferry Service

Office Location

Location Address Tel Fax
Shwe Keinnery Express Office J Corner of Myo Pat Rd & 35st, Mandalay, Myanmar +092588888583 -
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.