Loading...
Top 10 Destinations in Bangli

Bangli is a regency of Bali, Indonesia. It has an area of 520.81 km2 and population of 197,210. Its regency seat is Bangli. Up till 1907, Bangli was one of the nine kingdoms[citation needed] of Bali. The capital has a famous Hindu temple, the Pura Kehen, which dates from the 11th century. Bangli also has one village, lies surround a hill, Demulih.

Book all Bangli tours or attraction tickets

Available Tours & Attraction Tickets
Sort By
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.