Loading...

Khanh Nhan Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
33/8 NGUY?N ÐÌNH CHÍNH, PHU?NG 15, QU?N PHÚ NHU?N, TP. H? CHÍ MINH 937110022
*仅高价于柜台价格0.01% **仅适用于没有使用折扣码的交易 ***部分行程折扣已包含于票价中(低于柜台价) *图片仅供参考 * 行程时间仅为估计时间。