Loading...
× 新用户首次购买巴士票可享有高达 52% 折扣仅限巴士票! 了解更多

Hoàng Khải Bus Service

Office Location

Location Address Tel Fax
304 Ðoàn Hoàng Minh, Phu?ng Phú Tân, TP. B?n Tre, B?n Tre 02753 818181
*仅高价于柜台价格0.01% **仅适用于没有使用折扣码的交易 ***部分行程折扣已包含于票价中(低于柜台价) *图片仅供参考 * 行程时间仅为估计时间。