Loading...

K-1, Terminal Bas Shahab Perdana, Jln. Sulatanah Sambungan 05350 Alor Setar, Kedah
Tel: 04-7307359
Fax:

*仅高价于柜台价格0.01% **仅适用于没有使用折扣码的交易 ***部分行程折扣已包含于票价中(低于柜台价) *图片仅供参考 * 行程时间仅为估计时间。