Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ຮາໂນ້ຍ, Vietnam to Quang Ninh, Vietnam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Hung Duc 05:30:00 21:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 130,000.00
Daily Limousine 08:00:00 15:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 270,000.00
ALOHA 05:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 300,000.00
DREAM TRANSPORT 08:30:00 08:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 325,000.00
ADAM VIET 05:30:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 350,000.00
ASIA FOCUS TRAVEL 09:20:00 14:20:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 400,000.00
ຮາໂນ້ຍ, Vietnam to Quang Ninh, Vietnam Trip Information
Distance:
164 KM
Average Travelling Time:
03h01m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
4681
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.