Loading...

Thero Express Head Office

#59 E0z, St. 51, Khan Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Tel: (+855) 15 499 234 / (+855) 12 942 234 / (+855) 16 574 243 / (+855) 83 555 690
Fax: -

*仅高价于柜台价格0.01% **仅适用于没有使用折扣码的交易 ***部分行程折扣已包含于票价中(低于柜台价) *图片仅供参考 * 行程时间仅为估计时间。