Loading...
亚罗士达, 吉打, 马来西亚
Nu Sentral Shopping Mall Bus Stop, 吉隆坡, 马来西亚
21 November 2019, Thu
Nu Sentral Shopping Mall Bus Stop, 吉隆坡, 马来西亚
亚罗士达, 吉打, 马来西亚
22 November 2019, Fri
*仅高价于柜台价格0.01% **仅适用于没有使用折扣码的交易 ***部分行程折扣已包含于票价中(低于柜台价) *图片仅供参考 * 行程时间仅为估计时间。