Loading...
Pyramid Tower Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia
10 April 2020, Fri
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Terengganu, Malaysia
Pyramid Tower Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia
11 April 2020, Sat
* Hanya berkisar 0.01% lebih mahal daripada harga di loket. ** Hanya berlaku untuk transaksi tanpa penggunaan Kode Diskon dan perjalanan yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan ferry *** Untuk perjalanan tertentu saja, diskon telah tertera diharga tiket tersebut. * Gambar bus hanya untuk ilustrasi saja * Perkiraan Durasi Perjalanan