Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Alor Setar, Kedah, Malaysia to Ipoh, Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Arwana 14:45:00 17:30:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.20
YK HEE ENTEPRISE 08:30:00 20:30:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Jasmine Express 10:00:00 11:40:00 03h27m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 27.00
Express Kesatuan 08:45:00 21:00:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
Supernice Grassland 08:30:00 12:45:00 03h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
KPB Ekspres 13:30:00 13:30:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Inter Top Express 20:45:00 20:45:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.