Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Alor Setar, Kedah, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 08:30:00 20:30:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.00
Arwana 10:30:00 14:45:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.20
YK HEE ENTEPRISE 08:30:00 20:30:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Express Kesatuan 08:45:00 21:00:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.00
Jasmine Express 11:45:00 11:45:00 03h27m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 27.00
Sri Maju Group 14:00:00 14:00:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
KPB Ekspres 13:30:00 13:30:00 03h27m Sun Fri Sat RM 30.00
Alisan Golden Coach 14:30:00 22:45:00 03h27m Sun Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Supernice Grassland 12:30:00 12:30:00 03h27m Sun Thu Fri Sat RM 35.00
Permata Utara Sdn Bhd 20:30:00 20:30:00 03h27m Sun Wed Thu Fri Sat RM 39.00
Alor Setar, Kedah, Malaysia to Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
232 KM
Average Travelling Time:
03h27m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
354
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.