Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Alor Setar, Kedah, Malaysia to Melaka Sentral, Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 17:00:00 23:59:00 08h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.00
Express Kesatuan 09:30:00 09:30:00 08h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.00
Cepat & Cekap Express 08:30:00 20:30:00 08h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.30
KKKL Sdn Bhd 11:59:00 22:30:00 08h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.00
Supernice Grassland 08:30:00 20:45:00 08h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 58.00
KPB Ekspres 13:30:00 13:30:00 08h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Kejora (Mega Star) 22:30:00 22:30:00 08h16m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Alor Setar, Kedah, Malaysia to Melaka Sentral, Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
590 KM
Average Travelling Time:
08h16m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
421
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.