Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Alor Setar, Kedah, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 22:15:00 22:15:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 51.70
Express Kesatuan 08:45:00 21:00:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 56.00
KPB Ekspres 20:00:00 20:00:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Pancaran Matahari 21:15:00 21:30:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Cosmic Express 21:30:00 21:30:00 08h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 63.00
Alor Setar, Kedah, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
672 KM
Average Travelling Time:
09h29m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
392
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.