Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Alor Setar, Kedah, Malaysia to TBS (Terminal Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 10:30:00 23:59:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.90
Ekspres Mutiara 10:30:00 22:30:00 06h22m Sun Tue Wed Thu Fri Sat RM 42.90
Mayang Sari Express 17:00:00 23:59:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Express Kesatuan 08:45:00 09:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Kejora (TBS) 21:00:00 21:00:00 06h22m Sun Thu Fri Sat RM 43.00
YK HEE ENTEPRISE 08:30:00 22:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.00
Cepat & Cekap Express 08:30:00 20:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.20
Sani Express 10:30:00 23:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Eltabina Express 21:30:00 21:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
SUASANA HOLIDAY 11:00:00 23:00:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Kejora (Mega Star) 20:30:00 22:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Supernice Grassland 08:30:00 22:00:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
KPB Ekspres 13:30:00 19:45:00 06h22m Sun Thu Fri Sat RM 45.00
Kejora Masyhur Sdn Bhd 20:30:00 22:30:00 06h22m Sun Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Prisma Express 20:30:00 20:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Jasmine Express 11:45:00 22:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Quick Liner Express 10:00:00 23:59:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Gurun Supernice Enterprise 20:00:00 21:00:00 06h22m Sun Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Cosmic Express 09:00:00 23:55:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
KKKL Sdn Bhd 11:00:00 23:30:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 46.00
Inter Top Express 20:00:00 21:45:00 06h22m Sun Mon Tue Wed Sat RM 50.00
Alisan Golden Coach 14:30:00 22:45:00 06h22m Sun Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Alor Setar, Kedah, Malaysia to TBS (Terminal Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
450 KM
Average Travelling Time:
06h22m
Total Operator Brands:
22
Total Trips:
1553
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.