Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ກຸງເທບ, Thailand to Phatthalung, Thailand Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Piya Rung Rueng Tour 06:50:00 18:30:00 05h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 628.00
Subphaisal Tour 17:40:00 17:40:00 05h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 628.00
Srisiam Tour 17:30:00 19:10:00 05h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 628.00
Sri Suthep Tour 18:00:00 19:30:00 01h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 628.00
Siam Tour 05:50:00 20:50:00 05h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 628.00
ກຸງເທບ, Thailand to Phatthalung, Thailand Trip Information
Distance:
870 KM
Average Travelling Time:
15h07m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
1028
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.