Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ກຸງເທບ, Thailand to Yasothon, Thailand Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Rungprasert Tour 20:30:00 20:30:00 09h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 457.00
Jirutkran Tour 08:40:00 20:40:00 09h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 462.00
Chanaphai 20:00:00 21:00:00 09h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 466.00
Budsarakam 20:00:00 20:00:00 09h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 506.00
Thaisanguan Tour 20:00:00 20:00:00 09h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 515.00
ກຸງເທບ, Thailand to Yasothon, Thailand Trip Information
Distance:
526 KM
Average Travelling Time:
09h38m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
468
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.