Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Batu Pahat, Johor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
S. P. Bumi 09:00:00 21:00:00 06h23m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 36.30
Mayang Sari Express 19:30:00 19:30:00 08h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Cepat & Cekap Express 19:30:00 19:30:00 08h05m Sun Thu Fri Sat RM 48.10
KKKL Sdn Bhd 20:30:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 52.00
Batu Pahat, Johor, Malaysia to Terengganu, Malaysia Trip Information
Distance:
488 KM
Average Travelling Time:
07h52m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
352
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.