Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 08:30:00 20:00:00 09h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
Permata Utara Sdn Bhd 23:30:00 23:30:00 09h22m Sun Wed Thu Fri Sat RM 68.00
Prisma Express 09:30:00 22:45:00 09h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 68.00
Supernice Grassland 09:00:00 23:00:00 09h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
KPB Ekspres 10:00:00 23:00:00 09h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
KKKL Sdn Bhd 23:00:00 23:15:00 09h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 76.00
YK HEE ENTEPRISE 13:00:00 23:00:00 09h22m Sun Mon Tue Sat RM 83.00
Penang Sentral (Butterworth), Penang, Malaysia to Pasir Gudang, Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
695 KM
Average Travelling Time:
09h22m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
338
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.