Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
IMPORTANT NOTE: Interstate travel for areas which are placed under Enhanced MCO (EMCO) & Conditional MCO (CMCO) will require letter of approval from PDRM. Besides that, passengers will be screened and must register their details for contact tracing via the MySejahtera app.

Genting Highlands, Malaysia to Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Coachliner 707 Travel & Tours Sdn Bhd (Penang) 12:30:00 12:30:00 05h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Beh Travel & Tours 12:30:00 15:45:00 04h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Joo Seng Travel & Tours 12:25:00 12:25:00 04h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Shanhua Travel and Tours 14:00:00 15:45:00 04h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 42.00
Antar Holiday 13:30:00 16:30:00 05h30m Wed Thu Fri Sat MYR 50.00
Genting Highlands, Malaysia to Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
339 KM
Average Travelling Time:
05h26m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
1283
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.