Loading...
× ໃຊ້ລະຫັດ TRAVELBUS ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານສູງເຖີງ 28%*ເມື່ອທ່ານຈອງປີ້ຜ່ານແອັບຂອງ Easybook! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Hatyai, Songkhla, Thailand to Thailand, Thailand Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Trang Tour 08:00:00 21:30:00 03h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 229.00
K.S.T. TRAVEL 08:30:00 08:30:00 07h59m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 600.00
Piya Rung Rueng Tour 08:30:00 18:40:00 16h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 698.00
Srisiam Tour 17:00:00 18:00:00 16h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 698.00
Siam Tour 08:00:00 18:30:00 16h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 698.00
Piyachai Pattana 08:30:00 08:30:00 22h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 1,128.00
Piyaprasert Tour 08:30:00 08:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 1,191.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.