Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ນະຄອນ ໂຮຈີມີນ, Vietnam to Da Lat, Vietnam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Xuan Hung 07:50:00 13:20:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 150,000.00
The Sinh Tourist 22:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 269,000.00
Phuong Trang Bus (Futa Bus Lines) 01:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 300,000.00
Lạc Hồng Limousine 04:00:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 300,000.00
Đan Anh Limousine 13:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 300,000.00
Trọng Minh Limousine 23:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 350,000.00
ນະຄອນ ໂຮຈີມີນ, Vietnam to Da Lat, Vietnam Trip Information
Distance:
297 KM
Average Travelling Time:
08h04m
Total Operator Brands:
6
Total Trips:
2196
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.