Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Ipoh, Perak, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 01:00:00 01:00:00 04h37m Mon RM 32.60
Golden Silk Holidays 12:30:00 12:30:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Billion Stars 11:00:00 23:59:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Supernice Grassland 17:45:00 17:45:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
KPB Ekspres 13:00:00 23:30:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Starmart Express 13:31:00 23:59:00 05h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.