Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
ໝາຍເຫດສຳຄັນ:
ກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເອກະສານການເດີນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີກ່ອນທ່ານຈະຂື້ນເຄືອງ. ຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍ່ສະແດງເອກະສານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຈະຖືກປະຕີເສດການຂື້ນເຄືອງ.

Jakarta, Indonesia to Wonogiri, Indonesia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PO. ARMADA JAYA PERKASA (PULO GEBANG) 16:00:00 16:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 180,000.00
PO Agra Mas 12:30:00 12:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 190,000.00
Putera Mulya (DaanMogot) 05:30:00 06:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
PO. AGRA MAS (Rawamangun) 12:00:00 12:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 200,000.00
Gajah Mulia Sejahtera 13:30:00 13:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 205,000.00
PO Gunung Mulia 14:00:00 14:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
PO. LANGSUNG JAYA ABADI (PULO GEBANG) 11:00:00 11:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 225,000.00
Gunung Harta Solutions 12:01:00 12:01:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat IDR 300,000.00
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.