Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Jeli, Kelantan, Malaysia to Changlun, Kedah, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sani Express 23:55:00 23:59:00 05h39m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 42.00
Perdana Express 23:45:00 23:45:00 05h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.50
Ekspres Mutiara 10:35:00 23:30:00 05h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 43.90
Pancaran Matahari 11:15:00 23:15:00 05h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Jeli, Kelantan, Malaysia to Changlun, Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
297 KM
Average Travelling Time:
05h39m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
147
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.