Loading...

Jeli, Kelantan, Malaysia to Sungai Nibong, Penang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 11:45:00 23:45:00 04j58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 41.50
Queen Express 00:00:00 12:00:00 04j58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 41.50
Ekspres Mutiara 11:30:00 23:30:00 04j58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 41.70
Jeli, Kelantan, Malaysia to Sungai Nibong, Penang, Malaysia Trip Information
Distance:
246 KM
Average Travelling Time:
04h58m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
158
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.