Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Johor, Malaysia to Pahang, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sanwa Express 07:00:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 5.00
Cepat & Cekap Express 08:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 5.40
Mara Liner 09:30:00 23:45:00 01h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.10
Mayang Sari Express 08:30:00 18:30:00 01h43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 7.00
Prisma Express 11:15:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Maju Express 01:00:00 23:30:00 02h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.20
Trans Malaya Express 00:15:00 21:30:00 03h31m Sun Mon Thu Fri Sat RM 16.00
Ekspres Mutiara 09:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.80
Adik Beradik Express 09:00:00 18:30:00 04h02m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
S. P. Bumi 23:00:00 23:45:00 06h15m Thu RM 29.00
Hana Express 21:30:00 22:30:00 05h12m Sun Wed Thu Fri Sat RM 30.00
LA Holidays 09:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
MYXPRESS 11:00:00 23:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Johor, Malaysia to Pahang, Malaysia Trip Information
Distance:
328 KM
Average Travelling Time:
06h15m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
4705
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.