Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Johor Jaya, Johor, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
KPB Ekspres 09:30:00 21:30:00 04h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Sin Yong Express 08:45:00 21:30:00 05h49m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Arwana Express 20:45:00 20:45:00 05h49m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
Star Qistna Express 20:45:00 20:45:00 06h24m Fri RM 70.00
Supernice Grassland 08:30:00 20:00:00 06h24m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
Johor Jaya, Johor, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
540 KM
Average Travelling Time:
07h14m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
2352
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.